Recerca i docència

La importància de la recerca i la divulgació

 

La investigació o recerca i la docència són dos elements als quals donem molta importància.

La recerca és la indagació original planificada que persegueix descobrir nous coneixements i una superior comprensió en l'àmbit científic i tecnològic. Això, adaptat al que busquem nosaltres, és anar a buscar i si pot ser obtenir resultats que evidenciïn millores que a la fi repercuteixin en la qualitat de vida dels nostres usuaris. La nostra activitat preferentment són els assajos clínics.

La docència és aportar per ensenyar. El nostre centre està adscrit a la Unitat Docent ACEBA, això vol dir que tenim personal format i titulat per ser tutors de metges que fan la residència per tal d'obtenir la seva especialitat. A més, també formem a estudiants d’Infermeria de la UVIC, així com Odontologia també forma a estudiants.