Prova formulari

Ens agradaria saber què és el més important per tu. Valora de l'1 al 5 segons la importància que doneu a cadascun dels ítems que puntuareu. (1=menys important, 5=molt important)

COM ÉS IMPORTANT PER TU EL TRACTE DELS TEUS PROFESSIONALS DE REFERÈNCIA: METGES, INFERMERES, PEDIATRES, ADMINISTRATIUS...

TRACTE
*

COM ÉS D'IMPORTANT PER TU L'ACCESSIBILITAT TELEFÒNICA

ACCESSIBILITAT TELEFÒNICA*

COM ÉS D'IMPORTANT PER TU L'ACCESSIBILITAT QUE ET PROPORCIONEN EINES COM "LA MEVA SALUT" O EL "METXAT"

ACCESSIBILTIAT ELECTRÒNICA