Docència

Aportar coneixements i valors en salut

Com a centre adscrit a la Unitat Docent ACEBA link udaceba tenim metges i infermeres en residència que aprenen a les nostres instal·lacions i amb els nostres professionals per obtenir l’especialitat de Medicina de Família. 

Al llarg d’aquest 2021 han rebut docència al nostre centre un total de 20 persones diferents:10 de postgrau (9 residents de la UDACEBA i 1 infermera en formació de llevadora procedents del Consorci Hospitalari de Vic), 8 de pregrau procedents de la Universitat de Vic (3 d’infermeria i 5 de medicina) i 2 estudiants de l’institut de Vic (Odontologia).

L’any 2021 hem format a:

8 residents de Medicina Familiar i Comunitària (MIR)

1 residents d’Infermeria Familiar i Comunitària (IIR)Al centre també s’oferten places del Programa Hippokrates. El programa Hippokrates és un programa internacional en el qual metges de família en formació i metges de família joves (amb menys de 5 anys d’experiència) poden demanar una rotació de 2 setmanes en un centre acreditat a l’estranger; actualment hi ha centres acreditats a 21 països (Per a més informació).