Organigrama

Aquest és el nostre organigrama

Càrrecs, responsabilitats, de qui depèn cadascú, estaments... tots els professoionals d'EAP Vic segons el nostre organigrama intern.

Darrera modificació 07/11/2018

Propera revisió 01/02/2019

Informació addicional