Organigrama

Aquest és el nostre organigrama

Càrrecs, responsabilitats, de qui depèn cadascú, estaments... tots els professoionals d'EAP Vic segons el nostre organigrama intern.

 

Revisat 1 de juliol 2020

Informació addicional