Infermeria

L’infermer/a és el professional que té cura de l’usuari i li presta l’atenció necessària derivada del seu estat de salut.