ACEBA i l'autogestió

 

ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENTITATS DE BASE ASSOCIATIVA

Amb el repte de millorar la salut i el benestar de la població, l’any 2002 es va crear l'Associació d' Entitats de Base Associativa (EBA). El CAP El Remei de Vic (1996)  va ser el primer centre d’Atenció Primària autogestionat per un equip de professionals.

 

 

Any rere any, s’ha demostrat que aquest model d’autogestió que promou la responsabilització i vinculació directa entre els professionals i els pacients té una gran acceptació de la població atesa i uns molt bons resultats de la qualitat de l’atenció que es dóna als ciutadans,

 

Les EBA han aconseguit alts índexs de satisfacció dels usuaris i professionals

Les EBA són empreses de professionals integrades en el sistema públic de salut, creades amb la finalitat que metges i infermeres, amb àmplia experiència, proporcionessin els serveis d’Atenció Primària reformada a un determinat nombre d’habitants. Aquest sistema ha aconseguit un dels millors índexs de satisfacció de professionals i d’usuaris.

Un model eficient i eficaç

Els professionals, per la seva banda, reconeixen que el model promou la implicació, la motivació i el desenvolupament. A més, dóna marge organitzatiu i agilitat en la presa de decisions, ja que són els mateixos professionals els que fan les tasques assistencials, és a dir, els que decideixen diàriament quines són les millors formes d’atendre les necessitats de salut de la població.

Amb valors com l’eficàcia, l’eficiència, la innovació, el compromís, la investigació o la docència, l’autogestió és la màxima expressió d’autonomia dels professionals sanitaris.


Coneix més Aceba