Conveni

Adherits al I Conveni
col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de
salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

Informació addicional