Investigació pròpia

Investigació Pròpia, una eina per avançar

Si coneixem millor l'entorn, segur que trobem les eines per millorar.

Posada en marxa del Grup de Recerca de Cronicitat CC (RGC3)

A destacar que recentment s'ha posat en marxa aquest grup amb la participació de professionals d'EAP Vic. Més informació prement aquí

La investigació pròpia que duem a terme a l’EAP Vic la definim com la inquietud que tot el personal del centre tenim de cara a millorar la satisfacció dels usuaris, l'accessibilitat, el bon ús del serveis sanitaris...

La posada en marxa del Canal Pacient, ara inclòs dins la plataforma "la meva salut",  ha evitat els desplaçaments i les visites que moltes vegades es poden resoldre via web. Avui podem afirmar que l'utilitat de l'eina ha servit per que el departament de salut hagi volgut fer extensiva una plataforma inspirada en el canal pacient per tot usuari del catsalut, per tant, per tot Catalunya. A més, estudis interns ens han permès conèixer quines són les hores de màxima entrada de trucades i així em pogut reforçar l’atenció telefònica i seguir millorant el nostre servei.

La investigació pròpia

ens permet conèixer quin servei oferim i en quins aspectes podem millorar

Un altre exemple: Concidint amb l'arribada a la comarca de molta població immigrant amb cultures molt diferents, vam fer un estudi sobre l'impacte de la visita d'acollida i sobre l'ús que aquests nou vinguts faran del servei sanitari. Quan venien a apuntar-se al Centre, a alguns els hi feiem la visita d'acollida, atesos per una mediadora, i se'ls hi explicava els drets i deures dels usuaris i el nostre funcionament intern; així com el del servei d'urgències de l'Hospital de cara a que en fessin l'ús just i necessari.
Gràcies a aqueste estudi, vam poder constatar com els que havien rebut aquesta informació feien un ús més racional dels serveis sanitaris, entenien que s'havia d'agafar visita, que s'havia de ser puntual, que algunes situacions no requerien anar a urgències o que el metge de família és qui fa el seguiment de les visites no preferents.

Com aquest, altres estudis ens han donat una visió més objectiva del servei que oferim, de com arriba la nostra informació als usuaris i quina és la seva opinió. A partir de la investigació pròpia tots nosaltres seguim avançant i millorant els nostres serveis dia a dia.