Carta de direcció

25 ANYS AL VOSTRE SERVEI

La salut i el benestar de la comunitat és un àmbit suficientment cabdal com per sentir-nos els responsables últims dels serveis que s’ofereixen.

 
Dr. Albert Ledema, primer president del Consell d'administració d'EAP Vic


A Catalunya existeix actualment la possibilitat que els professionals sanitaris es converteixin en proveïdors de serveis sanitaris públics en qualsevol dels àmbits assistencials. ACEBA és la Societat Catalana d'Entitats de Base Associativa que representa centres d'Atenció Primària com el nostre i un de salut mental.

Treballar amb compromís

Creiem que el paper dels professionals de l’EAP Vic no pot ser únicament el de treballadors que compleixen un contracte laboral. El compromís del sanitari amb els seus pacients ha d’anar més enllà d’una signatura. Per aquest motiu, considerem necessària la unificació entre la gestió clínica, a càrrec dels treballadors del CAP, i l’economia organitzativa, normalment gestionada per persones externes al servei assistencial. Així doncs, el nostre futur professional ha de quedar vinculat als resultats de la pròpia entitat i a les necessitats que té una determinada població.

Ens adaptem als nous temps per continuar millorant el nostre servei

Pensem que aquest fet ens acosta més a la nostra comunitat, a les persones, ens fa més conscients de les problemàtiques sanitàries que presenten i de les nostres pròpies febleses. Així, gaudim d’un coneixement més gran de la professió i d’un interès perpetu per reciclar-nos i millorar en la feina diària.

Continuem treballant per oferir-vos el millor de tots nosaltres, i amb els avenços tecnològics esperem que això sigui possible: més informació sobre la salut, contacte més proper i directe amb els professionals del CAP, interactivitat, consells, recomanacions i informació d'utilitat.