CANVI DEL SISTEMA INFORMÀTIC

11/06/2021

Us demanem paciència per que quan es fa un canvi sempre requereix d'un període d'aprenentatge i això pot fer que els primers dies els nostres professionals vagin mes lents a fer les tasques informàtiques habituals

 

IMPORTANT!!!! Aquest canvi suposa que els nostre usuaris que es vulguin posar en contacte amb el seu referent sanitari ho ha de fer des del E-Consulta de l'aplicació "La meva Salut"

 

Després de 25 anys treballant amb un sistema informàtic independent que vam escollir amb l'intenció de poder-lo adaptar a la mida de les necessitats dels nostres professionals i usuaris, ens trobem en un punt que com més es comparteix la informació amb altres agents del sistema sanitari, no compartir el programa que utilitza la majoria, et pot deixar sense part d'informació capdal per poder realitzar la nostra feina i per poder fer el seguiment de manera més fiable dels nostres usuaris que precisen de visites a altres Centres Sanitaris. És per aquests motiu que a partir d'aquest mes de juny, passem a treballar amb l'ECAP. 

 

L’ECAP és el programa d’història clínica informatitzada que utilitzen la majoria de professionals de la salut i de l’atenció social que treballen als centres d’atenció primària i d’atenció especialitzada extrahospitalària quan atenen i visiten la ciutadania. És una eina de gestió clínica i administrativa que ofereix una visió integral de la persona al llarg del seu cicle vital i en els seus diferents processos de salut i malaltia. També dona suport a la presa de decisions a través del monitoratge de diferents paràmetres.

L’ECAP està integrada amb altres sistemes d’informació de la xarxa pública. Des de la seva posada en marxa l’any 2001, l’eina ha introduït millores constants i noves funcionalitats que ajuden els i les professionals en el desenvolupament de la seva activitat assistencial, amb la màxima qualitat.

El 12 de juliol de 2017 es va formalitzar un conveni entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Institut Català de la Salut (ICS) per a l’establiment d’un marc de col·laboració conjunt. L’objectiu d’aquest conveni és, mitjançant l’aplicació informàtica ECAP, promoure el desenvolupament tecnològic de la història clínica digital en l’àmbit de l’atenció primària i especialitzada dins el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).