L'homeopatia en l'actualitat

Com a tècnica de tractament, no ha estat reconeguda en tots els ambients mèdics per diferents motius i és molt atacada per la indústria farmacològica per altres raons, però no entrarem en aquestes discussions. El fet real és que en moltes ocasions és útil per guarir el malalt dels seus patiments. Cal remarcar que és tan sols una tècnica de tractament i que, per tant, no es pot aplicar en tots els casos d’una forma indiscriminada.L'homeopatia no té la solució a tots els nostres problemes, té limitacions que cal conèixer per aplicar correctament la tècnica terapèutica.

Avui dia
existeixen diverses
escoles d’homeopatia

Actualment, es disposa de més de 700 remeis que procedeixen del regne animal, del vegetal i del mineral. El nom dels medicaments homeopàtics és en llatí i correspon al nom científic de la substància activa, seguit d'una xifra que indica el nivell de dilució. La majoria de remeis homeopàtics es presenten en diferents dilucions (decimals, infinitesimals...), en format de boles (de lactosa) impregnades del remei, de glòbuls impregnats del remei o de gotes del remei diluït. També es poden trobar comprimits en les formes “composé”, que són fórmules magistrals que inclouen més d’un remei, pomades i d’altres. Els medicaments homeopàtics no tenen els efectes secundaris descrits en tots els prospectes dels medicaments que fem servir habitualment (paracetamol, ibuprofèn...), en aquest sentit ), en aquest sentit són innocus; però cal tenir en compte que les persones molt sensibles poden notar l'aparició de símptomes o sensacions descrits en l'experimentació de cada substància.