Mal d’orella “otitis agudes”

És una causa de malaltia freqüent entre els nens. En el cas dels dolors d’orella tindrem sempre una incògnita, la de com es veu el timpà, donat que aquesta exploració difícilment la podrem fer a casa. Cal tenir en compte que, la gran majoria, són malalties d’origen víric i que no cal córrer a donar un antibiòtic, tenim temps per poder fer aquesta actuació. Cal recordar que en els lactants no es pot donar les boletes en la seva presentació clàssica, per eludir aquest inconvenient tècnic cal fer, lo que s’anomena una Dilució Plus. Per fer aquesta dilució col·locar en un biberó, 60 ml d’aigua mineral, 6 boletes de cada remei escollit i deixar que es dissolguin i ja tenim la dissolució preparada, cada vegada abans de donar-li perquè el nen begui una mica cal agitar el biberó per tal de dinamitzar la solució; la solució s’ha de preparar cada dia. Donar d’aquesta solució un parell de xumades abans de cada toma. La majoria de otitis agudes, les podrem ajudar a curar-se administrant algun dels remeis següents, al iniciar els símptomes:

 

La coloració del timpà es un element que ajuda a la tria del medicament, però en la majoria d’ocasions serà una dada de la que no disposarem.

La dosi 2 a 3 boletes, amb una freqüència alta, cada hora i inclòs cada 30 minuts, fins que controlem el símptoma i posteriorment, Espaiar Segons Millora (ESM).

En cas de dubte es poden  consultar els remeis en la taula següent per trobar més dades que ens identifiquin el remei (similitud). Cal aguditzar la nostre capacitat d’observació.

Al medicament triat s’ha d’associar, a més a més; Oscillococcinum 1/2 tub dosi 2 cops al dia durant 3 dies.

 

Existeixen preparats combinats en el mercat com els següents:

 

Aconitum compose: Aconitum napellus 3CH, Bryonia 3CH, Eupatorium perfoliatum 3CH, Ferrum phosphoricum 3CH, Apis mellifica 3CH, Mercurius dulcis 3CH, Arnica montana 3CH. Existeixen presentacions en gotes (10 gotes 3 o 4 cops al dia), comprimits (1 3 o 4 cops al dia) o boletes (3 boletes 3 o 4 cops al dia).

 

Belladonna - Homaccord: Belladonna D2, Belladonna D10, Belladonna D30, Belladonna D200, Belladonna D1000, Echinacea angustifolia D10, Echinacea angustifolia D30, Echinacea angustifolia D200; excipient etanol 35%.

Donar de 5 a 10 gotes, 3 cops al dia; o en freqüència més elevada.

 

Aconitum - Homaccord: Aconitum D2, Aconitum D10, Aconitum D30, Aconitum D200, Eucalyptus D2, Eucalyptus D10, Eucalyptus D30, Ipecacuanha D2, Ipecacuanha D10, Ipecacuanha D30, Ipecacuanha D200; excipient etanol 35%.

Donar de 5 a 10 gotes, 3 cops al dia; o en freqüència més elevada.

 

 

Belladonna 9CH: amb febre elevada de començament brusc, que evoluciona en forma d’agulles; amb congestió facial; taquicàrdia; el dolor sembla que bategi i es molt intens; el malalt pot irradiar calor; la pell de cara esta suada; el nen te molta set, amb les mucoses seques i li molesta la llum i en general tots els sentits estan augmentats; pot haver agitació i deliri febril.

Capsicum annuum 5CH: la utilització experimental d’aquest medicament ha demostrat que fa desaparèixer les inflamacions doloroses dels ossets. S’ha de donar amb molta freqüència, per exemple cada 15 minuts i ESM.

Aconitum napellus 9CH: cal tenir en compte que tindrem una antecedent molt clar d’un cop de fred (per aire condicionat, per vent,...) haurem notat les esgarrifances. El dolor sempre comença de forma brusca i per  la nit.

Chamomilla vulgaris 15CH: son nens molt sensibles al dolor, per exemple amb la dentició criden i estan molt agitats. Curiositats del medicament: es que es calmen estan en braços o passejant; que els símptomes son pitjors durant la nit; que la galta del mateix cantó afectat sol estar vermella i calenta.

Arsenicum album 9CH: el nen te febre amb inici agut; amb afectació del estat general, alternant les fases d’agitació ansiosa amb les fases de decaïment. Curiositats te una set intensa; el dolor sembla que li cremi; el dolor li millora al aplicar calor local; esta pitjor de nit, entre la 1 i las 3 de la matinada.

Ferrum phosphoricum 9CH: nen amb febre de 38,5º, de començament lent, amb taquicàrdia. Curiositats fenòmens congestius en la cara que alternen amb fase de pal·lidesa; fenòmens hemorràgics (nas, mucoses, ..). Aquest medicament no cal donar-lo 3 cops al dia, amb una dosi diària fins ha desaparèixer els símptomes n’hi ha prou.

 

Un apartat especial de les Otitis, son les que presenten supuració externa, en aquest casos en moltes ocasions serà necessària l’avaluació d’un professional per si es necessari l’aplicació d’un tractament antibiòtic.

  

Al medicament triat, s’hauria d’associar el tractament homeopàtic de les supuracions:

Pyrogenium 9CH: 2 a 3 boletes 2 cops al dia, 1 hora abans del medicament següent.

Hepar sulfuris 30CH: 2 a 3 boletes 2 cops al dia, 1 hora després de prendre el Pyrogenium.

 

Kalium bichromicum 9CH: dolors punyents erràtics, de inici i finalització brusc. Empitjora amb el fred; de 2 a 3 de la matinada i amb el moviment. Millora amb la calor.

Hydrastis canadensis 9CH: sensació de vuit a l’estomac i de debilitat general. Mucositat baixant per la faringe al mirar la gola. Empitjora amb el fred i al aire lliure.

Mercurius solubilis 9CH: sensació de formigueigs, als llavis; calfreds fàcils. Nen amb febre; amb suor abundant, salivera i la llengua grossa pastosa amb las dents marcades. Empitjora per la nit; amb el fred humit i les temperatures extremes; i amb la suor. Millora amb una temperatura moderada i seca.

Arsenicum album 9CH: el nene pot tenir sensació de cremor intensa, amb debilitat general i sensibilitat al fred. Empitjora de 1 a 3 de la matinada i amb el fred. Millora amb la calor i el canvi de posició (inquietud).

Kalium muriaticum 9CH: el nen espot queixar de sordesa; de sorolls i esclats en la orella al empassar; la llengua esta coberta d’una capa blanquinosa. Empitjora a l’aire lliure, amb el fred, amb la humitat i amb el moviment. Millora amb la calor seca.

Aurum metalicum 9CH: a nivell empíric, s’ha observat que millora la supuració dels ossos petits i de la mastoides. Empitjoren de nit, amb el fred, a l’hivern i amb la contradicció. Milloren al aire lliure i al estiu.

 

En el cas de que els processos es repeteixin contínuament s’hauria de consultar amb un professional sanitari.