Grip

És una malaltia de tipus víric, molt contagiosa i molt freqüent en la època hivernal. Existeixen diferents serogrups del virus gripal, aquest virus te una gran facilitat per produir canvis en la seva capa superficial, que l’identifica (pot canvia la seva cara fàcilment), es per aquesta raó, que a pesar de deixar memòria en el nostre sistema defensiu, el podem agafar més d’una vegada en la nostra vida. A més a més te la capacitat de ocasionar epidèmies dins de la nostra comunitat, o dins de la nostra família. Els símptomes característics d’aquesta malaltia son: la tos, la febre, el malestar general, els dolors osteoarticulars...  La durada del procés pot ser de varies setmanes. El procés gripal el podem desglossar en 5 fases:

  • Fase d’incubació: en aquest període la malaltia no es pot detectar, te una durada de 2 a 5 dies.
  • Fase invasiva: començament de la febre brusca, alta, amb agulletes, te una durada curta.
  • Fase d’estat: sol durar de 1 a 2 setmanes, fase molt rica en símptomes variats i en la que es podem produir complicacions a nivell del aparell respiratori, del aparell digestiu, del cor i/o a nivell del sistema nerviós.
  • Fase de defervescència: el més característic es una tos persistent, que pot durar setmanes.
  • Fase de convalescència: caracteritzada per un cansament i una apatia general que pot durar varies setmanes

El tractament homeopàtic permet un escurçament i inclòs un prevenció de les fases de la malaltia.

 

 

Fase d’incubació: Sí sospitem un contagi d’aquesta malaltia hem de prendre Oscillococcinum ½ a 1 tub dosi 3 cops al dia durant 3 dies, amb l’objectiu de frenar i prevenir la aparició dels altres símptomes.

Sí no hem tingut temps de fer el tractament preventiu, estarem en la fase de invasió, això vol dir, febre alta, hem de tenir en compte com fet diferencial, la presencia o no de sudoració; sí hi ha sudoració cal prendre Belladonna 7CH a una freqüència molt alta, cada 30 minuts, sí no hi ha sudoració cal prendre Aconitum napellus 7CH a una freqüència molt alta, cada 30 minuts o fins que aparegui la sudoració, en aquest cas haurem de passar a donar Belladonna. Associat a un dels remis anteriors haurem d’afegir el Oscillococcinum ½ a 1 tub dosi al dia fins a finalitzar els símptomes.

 

La dosi 3 boletes, amb una freqüència alta, cada hora i inclòs cada 30 minuts, fins que controlem el símptoma i posteriorment, Espaiar Segons Millora (ESM).

En cas de dubte es poden  consultar els remeis en la taula següent per trobar més dades que ens identifiquin el remei (similitud). Cal aguditzar la nostre capacitat d’observació.

 

Altres remeis son:

Aconitum composé: preparat homeopàtic comercial que combina: Aconitum napellus 3CH, Bryonia 3CH, Eupatorium perfoliatum 3CH, Ferrum phsophoricum 3CH, Apis mellifica 3CH, Mercurius dulcis 3CH, Arnica montana 3CH. Presentació en comprimits, boletes i gotes es poden donar: 1 comprimit, 3 boletes o 10 gotes mínim 3 cops al dia. Espaiar segons millora (ESM).

Paragrippe: preparat homeopàtic comercial que combina: Arnica 4CH, Belladonna 4CH, Eupatorium perfoliatum 4CH, Gelsemium 4CH, Sulfur 5CH. Presentació en comprimits. Donar 1 comprimit cada hora i ESM.

Coryzalia: preparat homeopàtic comercial que combina: Allium cepa 3CH, Belladonna 3CH, Sabadilla 3CH, Kalium bichromicum 3CH, Gelsemium sempervirens 3CH, Pulsatilla 3CH.  Presentació en comprimits, es pot donar com a mínim 1 comprimit 3 cops al dia.

Nisykind: preparat homeopàtic comercial que combina: Aconitum D6, Bryonia D6, Eupatorium perfoliatum D6, Gelsemium D6, Ipecacuanha D6, Phosphorus D12. Presentació en boletes, donar 3 boletes en la freqüència necessària per compensar els símptomes i ESM.

Gripp-Heel: preparat homeopàtic comercial que combina: Aconitum D4, Bryonia D4, Lachesis D12, Eupatorium perfoliatum D3, Phosphorus D5. Presentació en comprimits, donar, com a mínim, 1 comprimit de 3 a 5 cops diaris.

Aconitum - Homaccord: Aconitum D2, Aconitum D10, Aconitum D30, Aconitum D200, Eucalyptus D2, Eucalyptus D10, Eucalyptus D30, Ipecacuanha D2, Ipecacuanha D10, Ipecacuanha D30, Ipecacuanha D200; excipient etanol 35%.

Donar de 5 a 10 gotes, 3 cops al dia; o en freqüència més elevada.

 

Engystol: preparat homeopàtic comercial que combina: Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30, Sulfur D4, Sulfur D10. Presentació en comprimits, donar 1 comprimit 3 cops al dia

Recomanació

Associant els remeis Oscillococcinum (1/2 tub dosi 3 cops al dia) i Aconitum napellus 7CH (3 boletes cada hora i ESM) si apareix sudoració canviar el Aconitum per Belladonna 7CH (3 boletes cada hora i ESM). Per ajuda a la resolució del procés es pot donar una dosi única de Sulfur 15CH 1 hora després de prendre el Oscillococcinum, però cal vigilar en les persones que tenen antecedents d’otitis.

 

Aconitum napellus 7CH:  malalt amb dolors aguts intolerables i sensació de formigueigs; sequedat nasal; esternuts; calfreds, que precedeixen a una febre alta d’aparició brusca, amb taquicàrdia, pell vermella, seca i calenta, amb set intensa, agitació. Empitjora: amb el fred intens i a mitja nit. Millora: amb la sudoració.

Belladonna 7CH: malalt amb sequedat de la boca i el nas; congestió de la cara; amb dolors que bateguen. Febre que se instaura ràpidament, amb taquicàrdia, amb sudoració de la cara i set variable, amb deliri i ensopiment. Empitjora: amb la llum intensa, amb el soroll, amb el tacte i amb les sacsejades. Millora amb el repòs.

Eupatorium perfoliatum 7CH: el malalt te sensació d¡agulletes generals i de trencament ossi; dolor als ulls, que son molt sensibles a la pressió; set intensa amb una sudoració moderada. Empitjora amb el moviment i amb la pressió dels ulls.

Gelsemium sempervirens 9CH: malalt amb sensació de debilitat general amb atordiment; d’agulletes; de tenir el cap botit; de visió doble. Amb mal de cap i congestió de la cara. La febre no segueix cap ritme, ocasiona sudoració abundant i calfreds; sense set. Empitjora: amb la calor; les emocions i les noticies dolentes. Millora: amb la sudoració; amb una micció abundant i amb el moviment i les sacsejades.

Baptisia tinctoria 9CH: malalt te: mal de cap, amb congestió de la cara, que està calenta; dolor als ulls; distensió de la panxa, amb dolor en la zona de la vesícula i en la fosa ilíaca dreta (zona de l’apèndix); diarrees; postració general amb confusió mental i deliri; agulletes generals. Totes les secrecions del seu cos (orina, moc..) son pudents. Te set d’aigua freda. Empitjora amb el moviment. Millora amb el repòs.

Ferrum phosphoricum 9CH: malalt te febre de 38,5º, poc elevada, de començament lent, amb taquicàrdia. Curiositats fenòmens congestius en la cara que alternen amb fase de pal·lidesa; fenòmens hemorràgics (nas, mucoses, ..). Aquest medicament no cal donar-lo 3 cops al dia, amb una dosi diària fins ha desaparèixer els símptomes n’hi ha prou.

Rhus toxicodendron 9CH: malalt te sensació d’agulletes, de rigidesa articular i de masegat. Febre sense ritme; amb postració i agitació (canvi de posició freqüent per calmar els dolors); te calfreds al menor moviment i al destapar-ho al llit; sequedat de tota la gola i la boca, amb una llengua coberta de saburra fosca, excepte en la seva punta; set molt intensa. Empitjora: amb la humitat; amb el contacte amb objectes molls; amb el repòs i amb la immobilitat. Millora: amb el moviment lent; amb la calor i amb el temps sec.

Bryonia alba 7CH: malalt te mal de cap, dolors articulars, agulletes. Febre d’inici progressiu que es manté amb forma d’altiplà; amb sequedat de les mucoses; amb set intensa; amb sudoració oliosa que alleugera al malalt. Dolors aguts, intensos i localitzats. Tos seca amb dolor, que obliga al malalt a subjectar-se el tòrax per poder tossi. Empitjora: amb el mínim moviment; amb el frec; amb la calor i a les 9 del vespre. Millora: amb el repòs; amb la pressió forta sobre el punt de dolor; amb la suor i amb el fred.

Nux vomica 7CH: el malalt te salves de esternuts matutins. Amb sensació de malestar general i fredor i sequedat nasal, agulletes a nivell lumbar. Empitjora: al matí al despertar-se; desprès de menjar; amb el fred i amb les corrents d’aire. Millora: amb un són curt; per la tarda i amb la calor.