Tractament homeopàtic

Les claus del tractament homeopàtic

L’homeopatia és una tècnica de tractament que aplica clínicament la llei de la similitud i que fa servir substàncies medicamentoses o remeis en dosis dèbils o infinitesimals.

L’escola hipocràtica antiga ja va constatar el fet fisiològic de l'existència d’un paral·lelisme d’acció entre el poder tòxic d’una substància i el seu poder terapèutic. Per exemple, l'el·lèbor blanc, que en un nivell tòxic provoca diarrees i vòmits intensos amb deshidratació, es va fer servir, amb èxit, a les epidèmies de còlera a l’Àsia, en dosis dèbils. En el llenguatge hipocràtic es deia “les mateixes coses que provoquen el mal, el curen”.