Grups pre-part, post-part i menopausa

A part de les visites de llevadora, què més oferim en el Servei d'Atenció a la dona?

Actualment les llevadores que passen visita al CAP són la Raquel Pan, la  Núria Vilanova i la Kelly Alida López.  Entre les 3 cobreixen de dilluns a dijous matí i tarda i el divendres matí. A part de l’activitat assistencial, De moment no estem fent  les classes de prepart de manera presencial però si que hem recuperat les de Post part que les fa la Núria els Dimecres de 10:30 a 12h. També tenim aturat tot el tema que vam iniciar el 19 de setembre del 2019 que consisitia en grups paral·lels de dones de  col·lectiu magrebí i amb  la intenció d'obrir-ho a altres col·lectius, així com també tenim parat el grup de menopausa en dones immigrades.