Càpsules de salut i Pacient Expert

Tallers i xerrades 2019

Millorar la qualitat de vida a través de l’Educació Grupal i les xerrades sobre diferents patologies

L’Educació Grupal consisteix en tallers i xerrades que realitza el CAP amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients amb malalties cròniques o amb una nova situació de vida. Aquest any els tallers i xerrades els heu escollit els usuaris mitjançant les vostres peticions o omplint les enquestes que us hem passat.

 

En què consisteixen les sessions?

Les sessions d’Educació Grupal estan orientades a aconseguir que els usuaris aprenguin noves habilitats, coneguin les seves patologies i intercanviïn experiències. Les persones coneixen i tenen més habilitats per encarar els seus problemes de salut i no necessiten tant suport dels professionals sanitaris. En alguns tallers o xerrades, a part del nostre professional responsable, podria participar-hi un pacient expert. Una persona que destaqui per ser un bon comunicador, que ha patit o pateix la malaltia i que és expert en el tema i capaç d'orientar als demés segons la seva experiència.

Amb l’Educació Grupal les persones coneixen i tenen més habilitats per encarar els seus problemes de salut

Avaluació de resultats

Un cop finalitzat el taller es duen a terme dues enquestes. En primer lloc, una enquesta de coneixement per veure què s’ha après durant les diverses sessions i, en segon lloc, una enquesta de satisfacció. A més, un cop finalitzat el curs se segueix fent un seguiment dels pacients.

En els arxius adjunts podeu veure el programa d'activitats i també us podeu descarregar l'enquesta que una vegada omplerta podeu deixar al taulell o bé a les bústies de suggeriments del CAP