Sandra Arjona

TCAI

El TCAI o auxiliar d'infermeria és la persona que realitza les tècniques assistencials compatibles amb la seva categoria professional també realitza tasques de suport a la resta de personal sanitari del Centre. Les seves funcions són les següents: controla tota la medicació que precisa el Centre, fa les comandes de material clínic, esterilitza el material quirúrgic, reposta les consultes de tot el material que s’utilitza dia a dia i s’encarrega, a més, de tenir cura de que tot el material sanitari estigui en bon estat, funcioni correctament i no falti. També té cura del material contaminat.