Ferran Mora

Tècniques assistencials pròpies d'un TCAI o auxiliar d'infermeria + altres tasques no assistencials.

Dilluns i DijousTARDA

Dimarts, Dimecres i Divendres MATÍ

Preferentment consulta 11