Dr. Manel Terns

Metge de família. Número de Col·legiat 08-19240-6 Barcelona
e-mail: mterns@eapvic.org

Apartats
  • Assaig clínics

Horari de visita:

Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 13.30 hores.

Dimarts i dijous de 14.30 a 19h hores.

Fora del seu horari assistencial és un dels metges responsables de l'investigació sanitària

Consulta: 7