Marc Vila

e-mail mvila@eapvic.org

Apartats
  • Atenció al pacient crònic complex

Atenció domiciliària del programa ATDOM destinat a gent que per el seu estat de salut crònic té l'assistència sanitària a domicili. Cobertura de dilluns a divendres de 8 a 20h