Elisabet Reig

Infermera
e-mail: ereig@eapvic.org

Horari de visita:

Dilluns, dimecres i divendres de 9.30 a 14.00 hores. Dimarts i dijous de 15.00 a 20.00 hores. A més, les professionals del servei d'Infermeria realitzen extraccions de sang de 8.00 a 9.00 hores quan fan horari de matí.

Consulta: 8