Anna Bartés

Infermera
e-mail: abartes@eapvic.org

Horari de visita:

Dilluns, dimarts i divendres matí

Dimarts i dimecres tarda

A més, les professionals del servei d'Infermeria realitzen extraccions de sang de 8.00 a 9.00 hores quan fan horari de matí.

Consulta: 8