Ferran Mora

Tècniques assistencials pròpies d'un auxiliar de clínica + altres tasques no assistencials.

Dilluns, Dijous i Divendres TARDA

Dimarts, Dimecres i Divendres MATÍ

Portes 15-17