Ferran Mora

fmora@eapvic.org

Tècniques assistencials pròpies d'un auxiliar de clínica + altres tasques no assistencials.

Dilluns, Dijous i Divendres TARDA

Dimarts i Dimecres MATÍ

Portes 15-17