Maria Revert Sisternes

mrevert@eapvcic.org

De dilluns a divendres de 8 a 20h el servei està cobert pels nostres infermers i infermeres responsables del programa d'atenció domiciliària