Alba Calzada

acalzada@eapvic.org
Atenció domiciliària

Programa d'atenció domiciliària del Pacient crònic complex.  Dóna cobertura segons torn de dilluns a divendres de 8 matí a 8 vespre