Anissa Lamzabi

Administració - Departament de Compres i Manteniment
e-mail: alamzabi@eapvic.org

Horari:

De dilluns a divendres de les 8.00 a les 15.30 hores. Telèfon 93 8833268

Consulta: A1