Auxiliar de clínica

L'auxiliar de clínica és la persona que realitza tasques de suport a la resta de personal sanitari del Centre.

Les seves funcions són les següents: Control de tota la medicació que precisa el Centre, fa les comandes de material clínic, esterilitza el material quirúrgic, resposta les consultes de tot el material que s’utilitza dia a dia, fa controls de malalts del programa d’atenció domiciliària, fa tècniques assistencials i s’encarrega a més de tenir cura que tot el material sanitari estigui en bon estat, funcioni correctament, no falti i té cura del material contaminat.

ELS PROFESSIONALS

Maria Pujol

Auxiliar de clínica

Maria Revert

Auxiliar de clínica