Atenció al pacient crònic complex

El Programa d'Atenció al Pacient Crònic Complex està format per tres infermeres del centre que donen cobertura durant les 13 hores que el centre està obert.

La seva tasca és atendre a les persones que tenen malalties cròniques amb un grau de complexitat important. La majoria d’aquests pacients requereixen atenció domiciliària.

Dins d’aquest programa també s’inclouen les persones amb una malaltia avançada.

ELS PROFESSIONALS

Anna Bartés

Infermera

Alba Calzada

Infermera

Judit Canudas

Infermera

Marta Dachs

Infermera