Atenció a la dona

Aquesta unitat està formada per llevadores que ofereixen atenció i assessorament en planificació familiar, sexualitat, control de l’embaràs, menopausa i malalties ginecològiques. A més, realitzen activitats de prevenció i educació en grups sobre preparació per al part, puerperi, alletament matern i menopausa.

El servei d'Atenció a la dona està ubicat al nou espai inaugurat el març del 2008.