Atenció a l'usuari

L'equip d'atenció a l'Usuari està dividit en 2 taulells situats un a cadascun dels espais d'atenció assistencial d'EAP Vic. Tots els tràmits adminsitratius es fan indistintament a qualsevol dels 2 taulells.

Els professionals d’aquesta unitat tenen la responsabilitat d'informar i atendre l'usuari en el mateix centre o via telefònica. També s'encarreguen de gestionar la programació interna i externa de visites i, a més, atendran els vostres suggeriments i intentaran resoldre els tràmits administratius que es derivin de les vostres visites o qualsevol dubte que tingueu.

A més, cada un d’aquests professionals alterna les tasques d’Atenció a l’Usuari amb altres feines administratives.

ELS PROFESSIONALS

Òscar Autet

Atenció a l'usuari

 

Anna Buxadé

Atenció a l'usuari

Pilar Domingo

Atenció a l'usuari

Montse Escriu

Atenció a l'usuari

Marc Fuentes

Atenció a l'usuari

Mercè González

Atenció a l'usuari

Natàlia Hernández

Atenció a l'usuari

Eva Puig

Atenció a l'usuari

Alba Ramírez

Atenció a l'usuari

Maira Vilaseca

Atenció a l'usuari