Altres serveis públics o privats

 

Sempre amb l'ànim d'oferir al client un ampli ventall de serveis, apostem per anar augmentant la nostra cartera de serveis amb serveis privats i altres que no suposen un cost addicional pel client. Quan oferim un nou servei, els professionals que contractem per donar-lo són de total confiança, donem la garantia de que ho faran bé i que el nou servei será beneficiós per l'usuari. Sabem que hi ha gent que busca serveis privats o alternatius fora; poder oferir-los al nostre CAP, amb el suport dels nostres professionals sanitaris, creiem que facilita les coses als nostres usuaris.

Actualment, a més dels serveis que oferim dins la cartera pública, també podeu trobar aquí altres serveis com:

-   Psiquiatria

-   Odontologia

-   Urologia

-   Fisioteràpia

-   Psicologia

Recordar, que als serveis d’urologia  i psiquiatria només s'hi pot accedir derivat pel metge de família.