Alba Calzada

acalzada@eapvic.org
Atenció domiciliària

Programa d'atrenció domiciliària del Pacient crònoc complex.  Dóna cobertura segons torn de dilluns a divendres de 8 matí a 9 vespre