Nova gestió de les IT

04/02/2016

Des del desembre passat hi ha canvis importants que afecten els processos d'incapacitat laboral

Estem molt acostumats en que fina ara totes les baixes laborals es tractaven de la mateixa manera. El metge feia la baixa, el treballador la portava a l'empresa, llavors cada setmana recollia un parte fins acabar agafant l'alta. Durant els darrers anys hi ha hagut petites modificacions poc perceptibles per la majoria de processos IT. Aquesta vegada el canvi és molt important i ens hi haurem d'anar acostumant tots: Metges, persones d'atenció a l'usuari i treballadors. A continuació adjuntem una imatge/resum, on explica els canvis més destacables.

Per tant, les baixes emeses a partir de l'1 de desembre de 2015, ja responen a aquests nou circuit. Aquests canvis no afecten a les persones que està de baixa des d'abans de l'1 de desembre.

La foto adjunta ampliada diu el següent:

Quins són els trets més importants de les noves baixes mèdiques?

Les variacions més importants són: la freqüència del seguiment de la baixa i l’obligatorietat de la visita mèdica per poder seguir de baixa.

Què valora el metge o metgessa per estimar la durada de la baixa?

Per estimar la durada de la baixa, el metge o metgessa s’orienta pels factors següents:

  • El lloc de treball que ocupa la persona
  • L’edat
  • El diagnòstic
  • Les limitacions de les capacitats funcionals que pugui tenir.

Quines són les durades estimades d’una baixa mèdica?

  • Molt curta: menys de 5 dies naturals. En aquest cas, el metge o metgessa estén la baixa i l’alta en el mateix moment.
  • Curta: entre 5 i 30 dies naturals.
  • Mitjana: entre 31 i 60 dies naturals.
  • Llarga: més de 60 dies naturals.

Com es fa el seguiment de la baixa mèdica?

El metge o metgessa ha de visitar la persona i, segons la valoració mèdica de l’estat de salut, estén l’alta o informa sobre la propera visita.

La data màxima de la nova visita ha de constar, també, en el comunicat de baixa mèdica i en els comunicats de confirmació.

Què cal fer si el metge o metgessa ha estès la baixa i l’alta alhora, i la persona no es troba bé?

Si el treballador o treballadora no es troba bé abans de la data d’incorporació a la feina, ha d’anar al metge o metgessa que li farà un reconeixement mèdic per valorar si està en condicions o no d’anar a treballar.

En cas que consideri que cal perllongar la baixa, el metge o metgessa ha de fer un comunicat de confirmació que automàticament anul·la l’alta. En aquest comunicat de confirmació ha de constar la data màxima de la propera visita.

En canvi, si el treballador o treballadora no es troba bé el mateix dia que s’ha d’incorporar al treball, el metge o metgessa l’ha de visitar i fer-li un reconeixement mèdic.

Si considera que el treballador o treballadora no està en condicions de treballar, li ha d’estendre una nova baixa mèdica, és a dir, no anul·larà l’alta anterior. En el cas que es tracti de la mateixa malaltia, la nova baixa ha de ser per recaiguda de l’anterior.

Si no és així i es tracta d’una altra malaltia, el metge o metgessa, si ho considera necessari, li ha de fer una nova baixa mèdica.