MESURES EXCEPCIONALS

20/03/2020

La responsabilitat i solidaritat de la població és capdal. L'objectiu és que el virus deixi de propagar-se. Si evitem moviments innecesaris podem evitar un augment ràpid de cassos.

Les persones grans o altres persones amb patologia crònica són les més vulnerables a que puguin tenir complicacions. Entre tots hem d'aconseguir evitar casos greus i amb això evitarem també no col·lapsar ni el sistema ni els recursos sanitaris.

Per tot plegat... Hem fet un pla de xoc.

Queda postposada tota activitat grupal, estem anulant les proves no urgents, estem prioritzant l'atenció telefònica a la presencial, hem improvitzat personal sanitari de triatge a l'entrada del Centre per organitzar les visites necessàries, les agendes del personal sanitari s'han adaptat a les necessitats. Els consultori de Sta. Eulàlia de Riprimer i Sentfores-La Guixa estan tancats

El consell és que si no és estríctament necessari no sortiu de casa. No vingueu al CAP. Prioritzeu l'us del telèfon. Recordeu que si teniu qualsevol patologia respiratòria o no, truqueu al CAP en primera opció. Ara mateix les zones de risc ja no són els viatges, ara tot és zona de risc. Si cas de necessitat bàsica (alimentació, farmàcia, metge) heu de sortir Extremeu les precaucions. El virus és altament contagiable i hem d'evitar que es propagui.

També s'ha reorganitzat l'atenció urgent de nit i cap de setmana...

A la nostra web consulteu aquí podeu cercar aquesta i tota la informació d'interès que preciseu.