GESTIÓ DE IT PER LA MEVA SALUT

16/11/2020

Pots demanar la baixa laboral i fer moltes altres gestions des del Porta de La Meva Salut

Demanar o renovar la baixa laboral

Si no us trobeu bé, podeu demanar visita al CAP perquè el vostre metge o metgessa us examini i valori la conveniència d'emetre l'informe de baixa laboral. Si considera que cal tramitar-lo, us el lliurarà en paper i addicionalment el penjarà a l'apartat d'Informes i resultats de La Meva Salut.

Ara bé, Si heu rebut atenció urgent i disposeu de l'informe corresponent on s'indica que requeriu la baixa, us han diagnosticat COVID-19 o bé us han notificat que sou un contacte estret d’una persona diagnosticada i no podeu teletreballar, no cal que aneu al CAP. Podeu demanar-la al vostre metge o metgessa des del servei d'eConsulta, disponible des de La Meva Salut.

Si heu de renovar una baixa laboral i no requeriu de seguiment clínic, us podeu descarregar el comunicat de confirmació de baixa o alta des de l'apartat d'Informes i resultats de La Meva Salut.

D'altra banda, en alguns casos, les visites de seguiment també es poden fer mitjançant l'eConsulta, sense necessitat d'anar al CAP, bé demanant una trucada o bé per via mail.