Cops i petites ferides

El millor per desinflamar és el fred, per això es recomana per petites contusions aplicar gel (fred), però mai directament sobre la pell per evitar que s’hi enganxi i provoqui una cremada. Si així ja millorem no caldrà anar al metge. Si persisteix el dolor, hi ha inflamació o no podem moure la part del cos afectada consultarem al CAP. Pot ser necessari, en cas de dolor, prendre algun analgèsic tipus paracetamol.
Si caiem i ens fem petits rascades o ferides, les netejarem bé amb aigua i sabó i aplicarem un antisèptic. Les ferides han de quedar netes i protegides. Si cal les taparem amb una gasa neta.