La importància de les vacunes

Hi ha pares que tenen dubtes sobre la conveniència de vacunar els seus fills, alguns creuen que són perilloses per a la salut o que poden tenir efectes secundaris. Però, realment, sabem com actuen les vacunes? Us ho expliquem.

Les vacunes són productes biològics que s’obtenen a partir de gèrmens (virus o bacteris) que produeixen malalties. Les vacunes es poden administrar o bé punxades o bé begudes, i en els nens sans no produeixen la malaltia, sinó que estimulen el sistema immunitari perproduir defenses i protegir-los de la infecció.

 

De què ens protegeixen?

Les vacunes ens protegeixen contra malalties mortals i, per tant, ens salven la vida. En països desenvolupats on la majoria de la població està vacunada s’han aconseguit eradicar o, si més no, disminuir malalties que anys enrere eren molt comunes.
No obstant això, hem de tenir en compte que existeixen zones en què encara aquestes malalties són freqüents. Els viatges o les migracions poden portar-les al nostre país, d’aquí la importància d’estar vacunats, perquè si no podrien tornar a afectar la població.

 

Com funcionen?

Quan naixem som immunes a moltes malalties, perquè tenim els anticossos (defenses) que ens passa la mare per la placenta. Al voltant dels quatre mesos de vida, aquesta immunitat desapareix i és a través de la vacunació que fem que el nostre cos creï nous anticossos que ens defensin de possibles infeccions.

El líquid que contenen les vacunes està format pel germen causant de la infecció.Quan entra en contacte amb l’organisme produeix uns anticossos que s’emmagatzemen al nostre sistema immunitari per protegir-nos de futurs contactes amb el mateix germen.

Cal tenir en compte que les vacunes no són eficaces al cent per cent i podem trobar casos de persones que, per les seves pròpies característiques, no desenvolupin immunitat.

 

I els efectes secundaris?

Molts pares tenen por dels efectes secundaris que puguin tenir les vacunes, però són molt segures. La gran part dels efectes secundaris són menors i de curta durada, com dolor al braç o febre lleu. Com passa amb qualsevol altre medicament, es poden donar casos de reaccions al•lèrgiques o reaccions més greus, però són poc freqüents, molt menys que les conseqüències de les malalties sobre les quals actuen.

 

Carnet de vacunació

Les vacunes incloses en el carnet de vacunació són:

 • Diftèria

 • Tètanus

 • Tos ferina

 • Poliomielitis

 • Haemophilus influenzae tipus B

 • Hepatitis B (fins al curs 2013-2014 es continuarà aplicant la vacuna antihepatitis A i B a les escoles)

 • Malaltia meningocòccica tipus C

 • Xarampió

 • Rubèola

 • Parotiditis

 • Varicel·la (dues dosis)

 • Virus del papil·loma humà VPH (noies de 6è de primària)

 

El Departament de Salut de la Generalitat estableix el calendari vacunal que ha de rebre la població de Catalunya. Per a més informació consulteu aquí

Segons la UNICEF, les vacunes salven moltes vides als països en vies de desenvolupament, però també en països com el nostre, ja que ajuden a millorar els nivells de salut de la població i contribueixen a la desaparició d’algunes malalties. Els beneficis i avantatges de la vacunació superen els seus escassos riscos, així doncs, si disposem d’aquesta eina tan eficaç farem bé d’utilitzar-la.