Per prevenir: mamografies

  1. Les mamografies són exploracions diagnòstiques d’imatge per rajos X de la glàndula mamària. És la tècnica que s’ha demostrat més eficaç en la detecció precoç del càncer de mama.

  2. Tot i que el càncer de mama és el més freqüent entre les dones, que es curi i tingui una supervivència alta depèn d’un diagnòstic precoç.

  3. La mamografia és la prova més utilitzada per al cribratge del càncer de mama, detecta nou càncers de cada deu.

  4. Es recomana fer-se la primera mamografia a partir dels 40 anys i l’última als 60 anys, ja que és entre els 40 i 50 anys la franja d’edat en què més apareix el càncer de mama.

  5. A partir de la primera mamografia, la periodicitat acostuma a ser de dos anys, tot i que les característiques personals i familiars de la dona poden fer que el ginecòleg proposi un seguiment excepcional.

  6. La mamografia té l’avantatge que permet diagnosticar tumors petits que són més fàcils de tractar i això fa possible que la pacient pugui conservar la mama, un fet molt important per a la seva autoestima.

  7. Tot i que el 80% de càncers de mama es desenvolupen de forma esporàdica, hi ha factors de risc com: l’aparició de la regla abans dels 12 anys o de la menopausa després dels 50; no tenir fills o tenir el primer després dels 30, l’obesitat o un consum d’alcohol elevat.

  8. Encara que la mamografia utilitza rajos X, no són perjudicials per al nostre cos, ja que el temps d’exposició als rajos és breu.

  9. Sotmetre’s a una mamomagrafia no produeix dolor. El que es fa és comprimir la regió, i la incomoditat seria semblant a la que algunes mames ja solen produir durant el cicle menstrual.

  10. Fer-se un autoexamen mamari cada mes és recomanable per detectar qualsevol possible lesió i anar al metge. Sempre és millor fer-ho entre tres i cinc dies després de la regla, perquè és quan les mames estan menys sensibles i tenses.