Memòria EAP Vic

Aquí trobareu la Memòria d'Activitats amb els resultats relacionats referents a anys anteriors.

Veure: 2012 Memòria

Veure: 2012 resultats enquestes

Veure: 2013 Memòria

Veure: 2014 Memòria

Veure: 2014 resultats del CAP

Veure: 2015 Memòria

Veure: 2016 Memòria

 • 561932
 • 561927
 • 561966
 • 561911
 • 561935
 • 561910
 • 561936
 • 429996
 • 429997
 • 429998
 • 429999
 • 430000
 • 430001
 • 430002
 • 430003
 • 430004
 • 430005
 • 430006
 • 430007
 • 430008
 • 430009
 • 430010
 • 430011
 • 561908
 • 561909
 • 561912
 • 561913
 • 561914
 • 561915
 • 561916
 • 561917
 • 561918
 • 561919
 • 561920
 • 561921
 • 561922
 • 561923
 • 561924
 • 561925
 • 561926
 • 561928
 • 561929
 • 561930
 • 561931
 • 561933
 • 561934
 • 561937
 • 561965
 • 713629
 • 713630
 • 713631
 • 713632
 • 713633
 • 713634
 • 713635