Refredats aguts

És una causa de malaltia freqüent entre els nens, sempre son d’origen víric. Ocasiona una inflamació i congestió de les vies aèries superiors, amb mucositat al nas, tos, congestió dels ulls, llagrimeig i altres símptomes. La durada del procés pot ser de 2 setmanes. Cal recordar que en els lactants no es pot donar les boletes en la seva presentació clàssica, per eludir aquest inconvenient tècnic cal fer, lo que s’anomena una Dilució Plus. Per fer aquesta dilució col·locar en un biberó, 60 ml d’aigua mineral, 6 boletes de cada remei escollit i deixar que es dissolguin i ja tenim la dissolució preparada, cada vegada abans de donar-li perquè el nen begui una mica cal agitar el biberó per tal de dinamitzar la solució; la solució s’ha de preparar cada dia. Donar d’aquesta solució un parell de xumades abans de cada toma.  Per facilitar el tractament, el dividirem en 4 fases: la de incubació, la de invasió, la d’estat i la de resolució.

Fase de incubació: es produeix quant hem estat en contacte en una malalt o hem estat amb un grup de persones en una ambient tancat (cine, escola...) en el que hi han persones refredades.

 

El tractament en aquesta fase es molt efectiu donat que en 24 o 48h avortarem la simptomatologia i el quadre clínic. Haurem de donar el remei triat a la dosi de 3 boletes, 3cops al dia o amb una freqüència més alta (p.e. cada hora) fins la desaparició dels símptomes. I a més, a  més Oscillococcinum (1/2 tub dosi 3 cops al dia).

Altres remeis son:

Allium cepa composé: preparat homeopàtic comercial que combina Allium cepa 3CH, Belladonna 3CH, Euphrasia officinalis 3CH, Mercurius dulcis 3CH, Hydrastis canadensis 3CH, Kalium bichromicum 3CH, Sambucus nigra 3CH. Presentació en comprimits, boletes i gotes es poden donar: 1 comprimit, 3 boletes o 10 gotes mínim 3 cops al dia.

Coryzalia: preparat homeopàtic comercial que combina: Allium cepa 3CH, Belladonna 3CH, Sabadilla 3CH, Kalium bichromicum 3CH, Gelsemium sempervirens 3CH, Pulsatilla 3CH.  Presentació en comprimits, es pot donar com a mínim 1 comprimit 3 cops al dia.

Aconitum composé: preparat homeopàtic comercial que combina: Aconitum napellus 3CH, Bryonia 3CH, Eupatorium perfoliatum 3CH, Ferrum phsophoricum 3CH, Apis mellifica 3CH, Mercurius dulcis 3CH, Arnica montana 3CH. Presentació en comprimits, boletes i gotes es poden donar: 1 comprimit, 3 boletes o 10 gotes mínim 3 cops al dia.

Nisykind: preparat homeopàtic comercial que combina: Aconitum D6, Bryonia D6, Eupatorium perfoliatum D6, Gelsemium D6, Ipecacuanha D6, Phosphorus D12. Presentació en boletes, donar 3 boletes en la freqüència necessària per compensar els símptomes i ESM.

Engystol: preparat homeopàtic comercial que combina: Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30, Sulfur D4, Sulfur D10. Presentació en comprimits, donar 1 comprimit 3 cops al dia

Euphorbium compositum Gotas nasales: preparat homeopàtic comercial que combina: Euphorbium D4, Pulsatilla D2, Luffa operculata D2, Mercurius bijodatus D8, Hepar sulfuris D10, Argentum nitricum D10. Presentació en gotes nasals, donar 5 gotes, com a mínim 3 cops al dia.

Viburcol: preparat homeopàtic comercial que combina: Chamomilla D1, Belladonna D2, Plantajo major D3, Pulsatilla D2, Calcium carbonicum Hahnemanni D8. Presentació en supositoris, donar 1 supositori 2 o 3 cops al dia.

 

Recomanació

Associant els remeis Oscillococcinum (1/2 tub dosi 3 cops al dia) i Alium cepa composé (3 boletes 3 cops al dia) es poden tractar la majoria de refredats en aquesta fase. Sí tenim clar l’antecedent d’un cop de fred, hem d’afegir al tractament Aconitum napellus 7CH (3 boletes 3 cops al dia).

 

Nux vomica 7CH: el malalt te salves de esternuts matutins. Amb sensació de malestar general i fredor i sequedat nasal. Empitjora: al matí al despertar-se; desprès de menjar; amb el fred i amb les corrents d’aire. Millora: amb un són curt; per la tarda i amb la calor.

Sticta pulmonaria 7CH : el malalt te un catarro de nas sec; amb dolor a la rel del nas i obstrucció nasal; te la sensació de tenir una pinça al nas; el mocar-se es inútil; pot haver suor al front i tos seca; pot haver malestar general, agulletes i fatiga. Millora: amb la expulsió del moc.

Alium cepa 7CH: el malalt te abundant moc clar que l’irrita el nas i el llavi superior; te picor d’ulls; te un llagrimeig que no l’irrita el ull; poder haver salves d’esternuts. Te sensació de irritació de les mucoses. Empitjora: amb la calor, sobre tot confinada; amb l’aire fresc i amb el fred humit. Millora a l’aire lliure.

Euphrasia officinalis 9CH : el malalt te un moc clar al nas escàs; te un llagrimeig que l’irrita el ull, que està vermell; pot haver tos amb mucositat. Sensació als ulls de sorra i de cremor. Empitjora: amb la calor; el llum del sol i el vent. Millora en la obscuritat.

Aconitum napellus 7CH: malalt amb dolors aguts intolerables i sensació de formigueigs; sequedat nasal; esternuts; calfreds, que precedeixen a una febre alta d’aparició brusca, amb taquicàrdia, pell vermella i calenta, amb set intensa. Empitjora: amb el fred intens i a mitja nit. Millora: amb la sudoració.

Belladonna 9CH: malalt amb sequedat de la boca i el nas; congestió de la cara; amb dolors que bateguen. Febre que se instaura ràpidament, amb taquicàrdia, amb sudoració de la cara i set variable. Empitjora: amb la llum intensa, amb el soroll, amb el tacte i amb les sacsejades. Millora amb el repòs.

Gelsemium sempervirens 9CH: malalt amb sensació de debilitat general amb atordiment; d’agulletes; de tenir el cap botit; de visió doble. Amb mal de cap i congestió de la cara. La febre no segueix cap ritme, ocasiona sudoració abundant i calfreds; sense set. Empitjora: amb la calor; les emocions i les noticies dolentes. Millora: amb la sudoració; amb una micció abundant i amb el moviment i les sacsejades.

Ferrum phosphoricum 9CH: nen amb febre de 38,5º, de començament lent, amb taquicàrdia. Curiositats fenòmens congestius en la cara que alternen amb fase de pal·lidesa; fenòmens hemorràgics (nas, mucoses, ..). Aquest medicament no cal donar-lo 3 cops al dia, amb una dosi diària fins ha desaparèixer els símptomes n’hi ha prou.


Fase de invasió
: es similar a la anterior, la podem sospitar per l’iniciï dels símptomes, que son: lleuger malestar, esternuts, obstrucció nasal i febreta. Hem d’aplicar els remeis descrits en l’apartat anterior, de la fase de incubació.

Fase d’estat: ve determinada per l’aparició de la mucositat nasal. Segons el tipus de moc: claret (com aigua); blanquinós o purulent; haurem de triar un remei diferent.

 

Moc clar

Alium cepa 7CH: el malalt te abundant moc clar que l’irrita el nas i el llavi superior; te picor d’ulls; te un llagrimeig que no l’irrita el ull; poder haver salves d’esternuts. Te sensació de irritació de les mucoses. Empitjora: amb la calor, sobre tot confinada; amb l’aire fresc i amb el fred humit. Millora a l’aire lliure.

Arsenicum album 9CH: el malalt te poc moc; amb molta sensació de cremor; amb irritació del llavi superior; te febre amb inici agut; amb afectació del estat general, alternant les fases d’agitació ansiosa amb les fases de decaïment i te molta set. Hi ha antecedent d’haver estat exposat a un fred intens. Empitjora: de 1 a 3 de la matinada i amb el fred. Millora: aplicant calor de qualsevol manera i en els canvis de posició.

Arsenicum iodatum 9CH: el malalt te poc moc; amb mes sensació de cremor i més irritació que en Arsenicum album. Empitjora: en les temperatures extremes i tenint gana. Millora: menjant.

Kalium iodatum 7CH: el malalt te abundant mucositat; irritant; amb el nas inflat i vermell; amb els ulls inflamats, ardents i amb llàgrimes. Amb sensació de pinça nasal. Dolor en els sinus frontals. Empitjora: amb l’aire fresc, per la nit i amb la calor.

Haurem d’afegir al tractament el remei triat, a la dosi de 3 boletes, 3cops al dia o amb una freqüència més alta si cal, fins la desaparició dels símptomes.

 

Moc blanquinós

Kalium sulfuricum 15CH: el malalt te abundant moc blanc, viscós i filamentós (com la clara d’ou), poc irritant, que pot passar a ser groc o groc-verdós; te obstrucció nasal; pot haver pèrdua del olfacte i del gust; pot haver tos amb dificultat per expulsar el moc; ulls brillantons. Empitjora en una habitació caldejada. Millora al aire lliure.

Kalium muriaticum 15CH: el malalt te poca mucositat, d’aspecte viscós i espessida, poc irritant (sembla gelatina); poden haver crostetes al nas; pot haver pèrdua del olfacte; pot haver pèrdua de la audició i esclats en la orella al empesar. Empitjora a l’aire lliure, amb el fred, amb la humitat i amb el moviment. Millora amb el calor sec i les aplicacions de calor sec.

Dulcamara 7CH: el malalt te la sensació de tenir el nas tapat; pot haver tos i ronquera; mucositats que cauen per la part posterior del nas. Antecedent d’exposició a un fred humit o haver se mullat amb aigua freda. Pot tenir sensació de fred penetrant. Empitjora: amb la humitat i el fred; amb la pluja i la boira. Millora amb la calor; amb el temps sec i amb el moviment.

Haurem d’afegir al tractament el remei triat, a la dosi de 3 boletes, 3cops al dia o amb una freqüència més alta si cal, fins la desaparició dels símptomes.

 

Moc purulent

Kalium bichromicum 15CH: el malalt te congestió del nas i sequedat; amb obstrucció i sensació de pinça en l’arrel del nas. Abundant moc nasal; fluït; d’aspecte filós, viscós i adherent; que pot passar de color groguenc a groc-verdós i en ocasions restes de sang. Al expulsar el moc del nas, surten taps elàstics, durs i adherents de moc, que deixen una sensació de cremor de la mucosa (sensació de tenir la mucosa en carn viva). Empitjora amb el fred; de 2 a 3 de la matinada i amb el moviment. Millora amb la calor.

Mercurius solubilis 15CH: el malalt te una mucositat francament purulenta; de color verdós; abundant; amb irritació dels forats del nas; la mucosa del nas es veu inflamada. Sensació de formigueigs, als llavis; calfreds fàcils. Malalt amb febre; amb suor abundant, salivera i la llengua grossa pastosa amb las dents marcades. Empitjora per la nit; amb el fred humit i les temperatures extremes; i amb la suor. Millora amb una temperatura moderada i seca.

Hydrastis canadensis 15CH: el malalt te mucositat per la part posterior del nas, es veu el moc a la faringe al obrir la boca; la mucositat es espessa, groguenca, molt viscosa i adherent, en la part anterior del nas es veuen els mocs solidificats. El malalt te sensació d’obstrucció nasal en una habitació caldejada; de vuit a l’estòmac; de debilitat intensa i de cremor a la mucosa nasal. Empitjora amb el fred i amb l’aire lliure.

Haurem d’afegir al tractament el remei triat, a la dosi de 3 boletes, 3cops al dia o amb una freqüència més alta si cal, fins la desaparició dels símptomes. Al remi triat, s’hauria d’associar el tractament homeopàtic de les supuracions:

Pyrogenium 9CH: 2 a 3 boletes 2 cops al dia, 1 hora abans del medicament següent.

Hepar sulfuris 30CH: 2 a 3 boletes 2 cops al dia, 1 hora després de prendre el Pyrogenium.

 

Fase de resolució: de vegades un cop finalitzat el refredat persisteixen alguns símptomes, a les hores ens pot fer servei algun dels remeis següents:

 

Nux vomica 7CH: el malalt te salves de esternuts matutins al despertar. Donar 3 boletes 3 cops al dia fins a la desaparició del símtoma.

Sulfur iodatum 15CH: aquest remei afavoreix la reacció descongestionant i antiinflamatòria del cos, al finalitzar infeccions agudes del aparell respiratori. Donar 3 boletes, 1 cop al dia, durant 3 dies.

Pulsatilla 15CH: en el cas de que la mucositat nas sigui de flux variable, de coloració groguenca, que empitjora per la tarda i la calor. Donar 3 boletes, un cop al dia, durant 3 o 4 dies.

China rubra 9CH: en estats post-refredats en els que hi hagi agut molta pèrdua de líquids i el malalt es trobi molt cansat. Donar 3 boletes, dos cops al dia, durant 2 setmanes.