Maria Revert

Auxiliar de clínica (En aquests moments està causant una baixa que està cobrint en Ferran Mora)

L’auxiliar de clínica és la persona que realitza tasques de suport a la resta de personal sanitari del Centre. Les seves funcions són les següents: controla tota la medicació que precisa el Centre, fa les comandes de material clínic, esterilitza el material quirúrgic, reposta les consultes de tot el material que s’utilitza dia a dia, realitza tècniques sanitàries assistencials als pacients i s’encarrega, a més, de tenir cura de que tot el material sanitari estigui en bon estat, funcioni correctament i no falti. També té cura del material contaminat.