Ferran Mora

fmora@eapvic.org

Tècniques assistencials pròpies de l'auxiliar de Clínica a part d'altres tasques no assistencials

 

Dilluns, Dijous i Divendres Tarda

Dimarts i Dimecres matí