Lluïsa Sañé

Administració - Departament de Recursos Humans
e-mail: llsane@eapvic.org

Horari:

De dilluns a divendres de les 8.00 a les 15.30. Telèfon 93 8835992

Consulta: A1